דיני ירושה

0
1640
דיני ירושה

עם מותו של אדם עולה שאלת חלוקת עזבונו. הכלל היסודי הוא כי עזבונו של אדם עובר ליורשיו עם מותו. כלל נוסף הוא כי חלוקת יתרת העיזבון (באם נותרה כזו) בין היורשים תעשה רק לאחר סילוק חובות העיזבון.

קיימות שתי דרכים להורשה:

האחת, באמצעות עריכת צוואה בה מצווה המוריש על האופן בו יחולק עזבונו.

השניה, בהעדר צוואה, יחולק עזבונו של אדם בהתאם להוראות חוק הירושה.

אדם אשר ציווה חלק מרכושו – בגין חלק זו ינתן צו קיום צוואה ואילו יתרת עזבונו תחולק בהתאם להוראות חוק הירושה עפ"י צו ירושה.

הורשה באמצעות צוואה:

צוואה יכול שתעשה באחת מכמה דרכים: צוואה בעדים, שהיא צורת הצוואה הנפוצה ביותר, לפיה חותמים המצווה ושני עדים על הצוואה, בנוכחות המצווה; צוואה בכתב יד הנערכת בכתב ידו של המצווה ונחתמת על ידו בצירוף תאריך החתימה; צוואה בפני רשות הנערכת בפני שופט או רשם; צוואת שכיב מרע הנמסרת בעל פה על ידי אדם העומד בפני מוות מיידי.

בכל מקרה, על הצוואה להיערך מרצון חופשי של המצווה, ללא לחץ, כפיה והשפעה של הנהנים או של אדם אחר. צוואה אשר נערכה תחת השפעה ושלא מרצון חופשי, עלולה לגרור אחריה את פסלות הצוואה וביטולה.

הורשה עפ"י חוק הירושה:

באין צוואה יחולק העיזבון עפ"י הוראות חוק הירושה. בן הזוג יורש מחצית מרכושו של הנפטר, וילדיו (או נכדיו אם אין לו ילדים) חולקים במחצית השניה בחלקים שווים ביניהם. באם לנפטר לא היו ילדים או נכדים יורש בן הזוג – מחצית, והורי הנפטר – מחצית.

בחוק הירושה מפורטת בהרחבה שיטת החלוקה ביתר הסיטואציות האפשריות האחרות.

כיצד מתבצעת חלוקת העיזבון?

כאמור, בהעדר צוואה חלוקת העיזבון נעשית עפ"י הוראות חוק הירושה. על מנת לחלק העיזבון יש להגיש בקשה למתן צו ירושה. בקשה זו מוגשת, דרך כלל אל הרשם לענייני ירושה ובמקרים חריגים לבית משפט לענייני משפחה.
באם קיימת צוואה יש להגיש בקשה מתאימה למתן צו קיום צוואה המוגשת אף היא לרשם לענייני ירושה או לבית משפט לענייני משפחה במקרים חריגים.

עלויות והוצאות:

בקשות למתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה כרוכות בתשלומי אגרות והוצ' פרסום. הסכומים משתנים מעת לעת ומפורסמים בלשכות הרשם לענייני ירושה.

מינוי מנהל עיזבון:

תפקידו של מנהל העיזבון הינו חלוקת העיזבון בהתאם לצוואה (במידה ונערכה כזו) או בהתאם להוראות חוק הירושה.

הסמכות למנות מנהל עיזבון נתונה לרשם לענייני ירושה ובמקרים מיוחדים לבית המשפט לענייני משפחה.

מינוי מנהל עיזבון נתון לשיקול דעת הרשם/בית המשפט. לעיתים, המצווה, מציין בצוואתו שמו של אדם כמנהל עזבונו. מינוי במצב זה כפוף להסכמת אותו אדם לשמש מנהל עיזבון.

ככלל, רצוי ומומלץ, לערוך צוואה וזאת לשם חלוקה ברורה ומדוייקת של כל נכסי העיזבון ובכך יבוצעו במלואן רצונות המצווה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here