שיקולים ודגשים בעריכת צוואה

0
2276
שיקולים ודגשים בעריכת צוואה

מהם השיקולים העיקריים לעריכת צוואה?

השיקול הראשוני ביותר לעריכת צוואה הינו, כמו בכל דבר אחר, נחיצותה. האם דרושה לך צוואה על מנת לקיים את רצונך בעיזבונך לאחר מותך. מטבע הדברים זהו השיקול האישי והסובייקטיבי ביותר וכל אדם יכול לעשות אותו לעצמו בלבד. אם ההסדר הקיים בדין לגבי ירושה משקף את אשר אתה מעוניין שיתקיים ברכושך לאחר לכך, או שאתה סבור כי רצונך לגבי רכוש מסוים יבוצע בדייקנות על-ידי יורשיך בדין הרי שככל הנראה אין לך צורך בצוואה.

בכל מצב אחר, של אי-ודאות או סבירות שלאחר לכתך יכול ורצונך לא יבוצע או שעלולים לצוץ ויכוחים וסכסוכים על העיזבון, הרי שמומלץ כי תערוך צוואה המשקפת את רצונך האמיתי.

כיצד עורכים צוואה?

צוואה ניתן לערוך באחת מארבע הדרכים המנויות בחוק. בחלק זה יפורטו מספר מן השיקולים שכדאי לשקול לגבי כל סוג של צוואה.

אוהד שוהם עורך דין צוואות וירושות הגדול בישראל – 077-510-0268.

כיצד מתחילים בתהליך?

לפני שאתם ניגשים לערוך צוואה (מכל סוג שהוא) עשו עבודת הכנה. עבודת הכנה זו תמנע מכם טעויות לא רצויות אשר עלולות להביא למצב שבו הצוואה תיפסל או, גרוע מכך, תפורש באופן אשר לא ישקף את רצונכם האמיתי. עבודת ההכנה כוללת את 3 הצעדים הבאים:

  1. הכינו לעצמכם רשימה של כל קרוביכם, חבריכם ומכריכם אותם אתם מעוניינים להזכיר בצוואתכם. אם יש יורשים על-פי דין שאתם מעוניינים לנשל מצוואתכם- ציינו זאת לעצמכם ברשימה זו.
  2. הכינו לעצמכם רשימה של כל רכושכם הידוע לכם. אם יש רכוש עתידי, או זכות עתידית העומדת לכם- רישמו גם אותה. במידת הצורך, ובפרט אם אתם מעוניינים לחלק את רכושכם בחלקים שווים, השיגו הערכה או שמאות של רכושכם.
  3. ערכו טבלה בה אתם מציינים "מי מקבל מה". אם אתם מעוניינים לשים תנאים מסוימים- רישמו זאת לעצמכם בטבלה. ודאו כי חילקתם את כל רכושכם וכי לא ציוותם רכוש מסוים יותר מפעם אחת (אלא אם מדובר בחלק מרכוש או ציווי הרכוש לשניים או יותר במשותף).

לאחר שערכתם את הטבלה אתם מסודרים מבחינת "חלוקת הרכוש". בשלב זה נסו לסדר לעצמכם את סדר הדברים כפי שהייתם רוצים שיופיע, האם אתם מעוניינים בדברי פתיחה; האם אתם מעוניינים להסביר מדוע חילקתם את הרכוש באופן זה וכל מאפיין תחבירי-ספרותי שאתם רוצים שצוואתכם תיערך לפיו. עבודת הכנה זו תסייע לכם לערוך צוואה מסודרת ומובנת.

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב-יד מומלצת כאשר אתם לא מעוניינים בהליך צוואה פורמלי אלא להשאיר אחריכם מסמך המפרט את רצונכם לגבי עיזבונכם וכל דבר אחר אשר אתם מעוניינים לכלול בצוואתכם. צוואות אלו הינן, על-פי רוב, ציוריות מאוד ומשקפות לא רק את רצונו של המצווה לגבי רכושו אלא גם מילות פרידה, התייחסות לחייו, תובנות ועוד. מכל הצוואות אלו בהחלט הצוואות המרתקות והמעניינות ביותר (לא שלא ניתן לכלול דברים אלו בכל סוג של צוואה אולם דווקא בצוואה הנערכת בכתב-יד, בפרטיות, יש משהו אשר מושך את המצווה להרחיב ולהוסיף).

שימו לב: כאשר אתם רושמים צוואה בכתב-יד השתדלו לעשות זאת בכתב ידכם "הרגיל" ככל הניתן. קרי: וודאו כי ניתן יהיה לזהות כי מדובר בכתב ידכם שלכם. רישמו את תאריך כתיבת הצוואה כסעיף בתחילת הצוואה, כמו כן ציינו את התאריך ליד חתימתכם בסוף הצוואה (ניתן כמובן להפוך את סדר הדברים רק ודאו כי התאריך מופיע הן בתחילת הצוואה והן בסופה, פעם אחת כסעיף ופעם אחת כתאריך). חיתמו חתימה מלאה (לא ראשי-תיבות) בשולי כל עמוד וחיתמו באופן ברור בסוף הצוואה ליד ציון שמכם המלא. וודאו כי חתימתכם ניתנת לזיהוי בקלות.

אם אתם סבורים כי הצוואה צפויה להיתקל בהתנגדויות והסתייגויות לגבי זהותכם- שיקלו להקליט את עצמכם מקריאים את צוואתכם באמצעי שמע, או אף טוב מזה בווידיאו. הקלטה או צילום זה לא יבואו במקום הצוואה הכתובה בכתב-ידכם והחתומה כדין אבל יכולים לשמש חיזוק לרצונכם וכשירותכם אם הדבר יגיע לבית-המשפט.

צוואה בכתב-יד ניתן להפקיד בבית-המשפט (ראו דיון לעניין הפקדת צוואות בידי רשם הצוואות במאמר הראשון, כמו כן ראו את הדיון בשיקולים להפקדת צוואה אצל רשם הצוואות במאמר זה).

צוואה בעדים או מול רשות

צוואה שכזו תעשה, ברוב המקרים, בפני איש מקצוע או על-ידי איש מקצוע משפטי לכל הפחות. לפני שאתם ניגשים לערוך את הצוואה אצל עורך-דין או רשות בררו את עלות עריכת הצוואה. הערך-המוסף של עריכת צוואה בפני גורם ניטראלי משתלם רק כאשר יש בכך בכדי להוסיף תוקף לצוואתכם או כאשר אתם נזקקים לשירות מיוחד.

צוואות רבות נערכות לא רק על-ידי עורך-דין אלא על-ידי צוות מקצועי אשר מלווה את המצווה בכל ההליך.

לדוגמה: משרדנו ערוך ללוות מצווה בייעוץ מקצועי של רואה-חשבון, שמאים מקצועיים, יועצי-מס, יועצי-השקעות ואנשי מקצוע נוספים לפי הצורך כאשר הצוואה הינה מסובכת במיוחד מבחינת ההיבטים הפיננסיים שלה. כאשר קיים חשש כי יעלו כנגד הצוואה טענות לגבי כשרותו של המצווה לצוות (מפאת גיל או מחלה) נוהג משרדנו "לעגן" את הצוואה מראש על-ידי הכנת חוות-דעת פסיכיאטרית לעניין כשרותו של המצווה לערוך צוואה, צילום הליך החתימה בווידיאו ועוד (הכל בכפוף לדרישות המצווה והנחיצות במקרה הספציפי).

זאת ועוד, צוואה הנערכת בפני עדים או רשות נדרשת למאפיינים פורמאליים נוקשים מזו הנערכת בכתב-יד. וודאו כי בחרתם באיש מקצוע המתמצא היטב בתחום. חבל כי צוואתכם תיפסל דווקא בשל פגמים פורמאליים שאין לכם שליטה אמיתית לגביהם.

שיקולים מומלצים בחלוקת הרכוש (מן הניסיון)

הניסיון מלמד כי לעיתים המחלוקות המתעוררות בקרב היורשים לא רק שלא משקפות את כוונת המוריש (שהיה משוכנע/ת כי יורשיו/ה יהיו מאושרים בירושתם) אלא אף קורעת את המשפחה בריב מיותר. לעיתים ריבים אלו מתעוררים עקב חילוקי דעות פיננסיים, ופעמים רבות לא פחות- דווקא עקב פריטים סנטימנטאליים. בחלק זה אנסה לחלוק מספר מקרים אמיתיים ושכיחים למדי ודרכי פתרון להם אשר יכולים לסייע בשיקולכם:

הורשת דירה למספר יורשים

הורשת דירה למספר יורשים, ובמיוחד כאשר זהו הנכס הגדול ביותר או בעל השווי הגבוה ביותר, עלולה, לאורך השנים, ליצור סכסוכים רבים ומיותרים.

לדוגמה: הורשת דירה בשווי 200,000$ (סכום נכבד שאין לזלזל בו) לשלושה יורשים משאירה את היורשים עם יותר בעיות מיתרונות לאורך השנים. נניח כי היורשים יחליטו להשכיר את הדירה. דירה שכזו עשויה להניב בין 500-1000$ לחודש (תלוי במיקומה)- סכום לא מבוטל לכל הדעות. אולם, סכום זה יתחלק בין 3 היורשים (קרי: בין 180-340$ לחודש), עדיין סכום לא מבוטל אולם חלק מהיורשים עשויים לראות בדירה כעול. מי מהם צריך "לטפל" בדירה? קרי: למצוא דיירים, לדאוג לתיקונים, לגבות את הכסף וכד'. האם זה שמטפל בדירה צריך לקבל יותר. מה קורה כאשר אחד מהיורשים מעוניין לקנות את הדירה? מה קורה כאשר אחד מהם זקוק לכסף ומעוניין למכור אולם השותפים האחרים לא מעוניינים לא לקנות את חלקו ולא למכור את הדירה? זאת ועוד, מכירת הדירה בשלב מאוחר יותר יכולה לגרור מיסים כבדים ועוד. כפי שניתן לראות בקלות, לאורך השנים עלולות להתעורר בעיות רבות ואף לצוץ סכסוכים. סכסוכים שכאלו בגין דירות ירושה מגיעים תכופות לבית-המשפט בבקשה לצו לפירוק השותפות, בתביעות כספיות ועוד.

פיתרון אפשרי: אם אתם צופים כי בעיות מסוג זה עשויות לצוץ עם השנים- צוו כי בלכתכם מן העולם תימכר הדירה על ידי מנהל-העיזבון וכי הכסף שיושג ממכירתה יחולק בין היורשים. כמובן שמומלץ להכניס סעיף הקובע כי לכל יורש ישנה זכות קדימה לרכוש את הדירה במחיר השוק, כפי שייקבע על-ידי מנהל העיזבון ובמקרה שיותר מיורש אחד יהיה מעוניין בדירה יערוך מנהל העיזבון מכרז ביניהם.

נכון שפיתרון זה נראה כואב ומאוד לא סנטימנטאלי- אולם, אם אתם סבורים שבין כה וכה הדירה מיועדת להשכרה או מכירה על-ידי היורשים, עדיף, פעמים רבות, לחסוך את הריבים המיותרים ולהוריש ליורשים את הכסף שיתקבל ממכירתה (צעד שליורשים יכול לקחת מספר שנים ואין ספור ריבים להגיע אליו בעצמם).

הורשת אוסף ופריטים סנטימנטאליים

זהו אולי הנושא שמקבל את החשיבות הפחותה ביותר אולם גורם לסכסוכים הקשים ביותר. כמו שאומרים "דם סמיך ממים" ובמקרה הזה- לפריט אהוב או מבוקש חשיבות גדולה מכסף.

אם אתם יודעים כי ברשותכם פריטים אשר אתם מעוניינים שיגיעו ליורשים מסוימים- ציינו זאת במפורש בצוואתכם. פעמים רבות מדי רואים משפחות נקרעות עקב סכסוכים על פריטים שערכם הכלכלי זניח אבל הריגשי גבוה ביותר. נסו לחשוב מיהו היורש אשר מעוניין בפריט יותר מכל, למי פריט זה חשוב יותר או בעל משמעות מיוחדת או למי הפריט "מגיע" על-פי הסטנדרטים שלכם. במידת האפשר והרצון, הסבירו את החלטתכם בצוואה.

אם ברשותכם אוסף גדול אשר אתם מחלקים בין כמה יורשים- היו ספציפיים לגבי מי מקבל מה בדיוק (אחת האפשרויות, אשר המשרד ערוך לה, היא לצלם תמונות של הפריטים ולערוך חלק זה בצוואה על-פי זיהוי הפריטים בעין). זיכרו לסייג את החלק הזה בצוואתכם: פריטים שחילקתם מרצון (ולא הספקתם לתקן את הצוואה) לפני לכתכם יישארו בידי מי שקיבל אותם מכם אולם פריטים שהשאלתם יועברו ליורש.

ההמלצה הטובה ביותר במקרים מסוג זה- נסו לדבר עם יורשיכם על נושא זה, אם הדבר נוח לכם ולהם. אם לא, נסו "לגשש" ולראות לאן נושבת הרוח.

לצערנו, פעמים רבות כאשר דברים אינם ברורים דיים ניתן לראות, בסמוך לאחר השבעה, ולעיתים כבר בתקופה הקרובה למותו של המוריש, תופעה שבה כל בן משפחה (ולעיתים לא רק הם) מנסה להקדים ולקחת אליו כמה "מזכרות" שרק ניתן. הדבר לא נעשה מחוסר כבוד או חמדנות אלא דווקא מחוסר הוודאות ורצונו של כל אדם לשמור לעצמו את הדברים הכי חשובים מהאהוב שעבר מן העולם.

הורשת בית-עסק

אם בכוונתכם להוריש לאחד מיורשכם את בית-העסק שלכם או זכויות שהיו לכם בעסק מסוים נסו להיות זהירים ככל האפשר בהחלטתכם. הורשת העסק ליורש אחד ושאר הנכסים לשאר היורשים עלולה להותיר משקעים וליצור סכסוכים.

אם דברים היו ברורים כבר בימי חייכם (קרי: הועדתם את העסק ליורש מסוים) דברים צפויים להיות פשוטים יותר. אולם אם הדבר ייפול על משפחתכם "כרעם ביום בהיר" לאחר לכתכם מן העולם- הדבר יכול ליצור סכסוכים ולקרוע את המשפחה.

מאידך, פיצול ניהול עסק או זכות בעסק בין כמה יורשים עלול להיות החלטה עסקית גרועה אשר תגרום לנזקים עסקיים ובין-אישיים רבים. אם אתם שוקלים כיוון זה נסו לקבל ייעוץ עסקי מקצועי לפני שאתם מקבלים את החלטתכם.

במקרים של הורשת עסק מומלץ לערוך צוואה זהירה במיוחד, לאחר קבלת ייעוץ מקצועי מקיף ובמידת האפשר היוועצות בבני משפחתכם ויידועם לגבי כוונתכם.

נישול יורש כדין מצוואתכם

זהו צעד קיצוני ביותר ושיקלו אותו היטב לפני שאתם נוקטים בו. קחו בחשבון את המשקעים שהדבר ישאיר לאחר לכתכם לא רק אצל היורש המנושל אלא גם במערכת היחסים שבינו ובין שאר בני המשפחה. זכרו תמיד כי ניתן לנשל "על תנאי" או להוריש "על תנאי" באופן כזה שהמסר שאתם מעוניינים להעביר יעבור מבלי לנקוט בצעד קיצוני זה.

אם בכל זאת דברים הגיעו לכדי נישול יורש כדין- ציינו זאת במפורש בצוואתכם. נסו להסביר את שיקולכם אם אתם מעוניינים בכך.

עושק, מרמה וניצול בירושה

למרבה הצער אנו מודעים ליותר ויותר מקרים של ניצול קשישים, מרמה ועושק, שלא לדבר על איומים וסחיטה, בצוואות. אנשים אלו מנצלים ברוע את חולשתם של אנשים פגיעים אשר ישנה סבירות שיעברו מן העולם בתקופה של השנים הקרובות ומשכנעים אותם, בדרכים נלוזות ואף בלתי-חוקיות, לשנות את צוואתם לטובתם מבלי שאיש מבני המשפחה אף ידע על-כך פעמים רבות.

עושק זה נעשה לעיתים על ידי מקורבים/ מטפלים/ מסייעים שונים אשר קרובים לקשיש או לחולה בשנותיו האחרונות ומשכנעים אותו/ה לשנות את צוואתו לטובתם מבלי שזה יבין את משמעות ההליך ובכך גוזלים, לאחר מותו, את כל עזבונו.

זאת ועוד, אם אתם חושדים שהייתה השפעה שכזו על אדם הקרוב לכם- נסו לדבר איתו על כך (מבלי להתעמת איתו). אם גיליתם כי אכן שונתה הצוואה, או נערכה צוואה שכזו, ואתם חושדים שנעשו דברים שלא כדין- היוועצו בעורך-דין, השפעה מסוג זה על צוואה איננה רק עוולה אזרחית אלא, במרבית המקרים, אף עבירה פלילית וככל שתקדימו לפעול כך תוכלו לצמצם ולמנוע את הנזק. כאשר יש חשש כי המצווה כלל לא מבין את אשר עשה (עקב מחלה או מצב נפשי) מומלץ לערוך למצווה, בסמוך לתאריך שבו נחשד כי הוכנה צוואה בלתי-כשרה מסוג זה, חוות-דעת פסיכיאטרית שתוכל לסייע בפסילת הצוואה במועד מאוחר יותר.

לא מומלץ להיכנס ל"מרוץ צוואות" ולהכין חדשות לבקרים צוואות חדשות שכן גם בריבוי צוואות מסוג זה עלול להיות די בכדי להצביע כי המצווה לא הבין את הליך הצוואה ולהביא לביטול כל הצוואות או חלקן (ולאו דווקא התוצאה הסופית תהיה לשביעות רצונו של הצד המעוניין).

גם אם גיליתם את הדבר רק לאחר פטירתו של בן-המשפחה- עדיין לא מאוחר להביא לביטולה של הצוואה- היוועצו בעורך-דין המתמצא בתחום ופעלו בהקדם האפשרי לאחר התגלות הצוואה.

מנהל עיזבון – שיקולים במינויו

כאשר מדובר בעיזבון פשוט למימוש וחלוקה אין צורך, וגם לא מומלץ, למנות מנהל עיזבון. עלות מנהל העיזבון לא מצדיקה את עצמה בסופו של דבר. כך דברים אמורים כאשר לא צפויים קשיים מיוחדים במימוש וחלוקת העיזבון.

אולם, כאשר צופים קשיים וריבים אשר עלולים להתעורר ממימוש העיזבון מומלץ למנות מנהל עיזבון אשר, בין השאר, "יספוג את האש" ויביא לסיום ההליך בצורה הטובה ביותר.

מנהל העיזבון יכול להתמנות בשני שלבים: בשלב עריכת הצוואה או בשלב מימושה (בירושה על-פי דין יכול להתמנות מנהל עיזבון, מן הסתם, רק בשלב המימוש).

מתי מומלץ לצוות כי ימונה מנהל עיזבון?

אם אתם חשים כי צוואתכם עשויה לעורר ויכוחים וריבים לגבי דרך מימוש הצוואה או סיבוכים בהבאתה למימוש (לדוגמה: נושים שיש לאתר ולסלק את חובם, נכסים רבים או מסובכים שיש למכור ולחלק את שוויים, פריטים רבים שיש לחלק במדוייק בין יורשים שונים, סכסוכי ירושה בגין ירושה במנות שונות ועוד) מומלץ לצוות כבר בצוואתכם מנהל עיזבון. שימו לב: מנהל העיזבון חייב להסכים, בשלב מימוש הצוואה, להתמנות למנהל העיזבון כך שאם אתם מעוניינים שמנהל העיזבון יהיה אדם מוכר לכם ואשר אתם סומכים עליו, ציינו בצוואתכם 2 אנשים ומעלה על-פי סדר העדיפות. אם לא תנקבו בשם, או שמנהל העיזבון שציוותם לא יסכים למינוי, ימונה מנהל עיזבון בכפוף להחלטת היורשים או בית-המשפט. כמו-כן, בית-המשפט יכול להחליט כי על-אף שציוותם למנות מנהל עיזבון אין צורך במנהל עיזבון כלל, או שלא יאשר את מינוי מנהל העיזבון שציוותם בכפוף לנסיבות מיוחדות.

מינוי מנהל העיזבון על-ידי היורשים

אם כיורשים מרגישים היורשים, כולם או חלקם, כי יש צורך במנהל עיזבון ניטראלי אשר ינהל את העיזבון עד לחלוקתו, עקב הסיבוך שבמימוש הצוואה, בעיות בסילוק כל חובות הנפטר או עקב סכסוכים קיימים או שעלולים להתעורר במהלך ההליך ניתן למנות מנהל עיזבון, אם בהחלטת כל הזוכים או בפנייה לבית-המשפט בדרישה למנות מנהל עיזבון.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here