דיני הוצאה לפועל והליכי גבייה

0
1625
דיני הוצאה לפועל והליכי גבייה

מערכת ההוצאה לפועל הוקמה מכוח חוק ההוצאה לפועל והיא מהווה מכשיר חוקי שתפקידו לאפשר לכל בעל דין לממש זכויות שהוקנו לו עפ"י פסק דין או שטרות. מערכת ההוצאה לפועל הינה הזרוע המבצעת של הרשות השופטת ומטרתה הינה אכיפת חיובים הטמונים בפסקי דין שלא קויימו ובשטרות שלא כובדו. תכלית ההוראות בחוק ההוצאה לפועל הינה לסייע לזוכה לגבות את חובו במהירות וביעילות.

לשכות הוצאה לפועל קיימות בצמוד וליד כל בית משפט שלום.

הליכי הוצאה לפועל לביצוע פסק דין:

ניתן בבית משפט פסק דין כנגד חייב לתשלום חוב כספי אולם זה איננו משלם את חובו. מה ניתן לעשות?

 • · יש להצטייד בעותק מקורי של פסק הדין שלא קויים/השטר שחולל ולהגישו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל הקרובה.
 • · לאחר תשלום אגרה ומילוי טפסי הבקשה נפתח תיק הוצל"פ כנגד החייב הסורר. הצד הנוקט בהליכי ההוצל"פ קרוי "זוכה".
 • · כעת, באחריות לשכת ההוצאה לפועל לידע את החייב כי נפתח כנגדו תיק הוצל"פ. כיצד הדבר נעשה? – באמצעות טופס הקרוי "אזהרה" אשר נשלח אל החייב בדואר או באמצעות שליח הדואר.
 • · במשך 20 ימים מרגע קבלת האזהרה לידיו, על החייב לשלם חובו בתיק ההוצל"פ או להעלות טענות הגנה, באם קיימות כאלו.
 • · היה ולאחר 20 ימים כאמור לא עשה החייב כן, רשאי הזוכה לנקוט בהליכים מבצעיים לגביית החוב.

אילו פעולות רשאי הזוכה לנקוט כנגד החייב?

 • · עיקול מטלטלין ומכירתם.
 • · עיקול חשבונות בנק.
 • · מאסר.
 • · עיקול מקרקעין ומכירתם.
 • · עיכוב יציאה מן הארץ.
 • · עיקול נכסי החייב המצויים אצל צד ג' ומימושם.
 • · הליכי כינוס נכסים.

מטרת נקיטת ההליכים הינה גביית כל החוב במלואו בצירוף כל ההוצאות אשר הוציא הזוכה לשם נקיטת הליכי הגביה.

כאמור לעיל, בנסיבות מיוחדות רשאי החייב להתנגד להליכי ההוצאה לפועל ובמצב שכזה מתקיים הליך בירור שיפוטי של טענותיו. הליכים אלו מתבררים תחילה בפני ראש ההוצאה לפועל. באם ישנה הצדקה לטענות המשכו של ההליך הינו בפני שופט.

נקיטת הליכי הוצאה לפועל הינו הליך טכני מורכב הדורש מיומנות גדולה, ניסיון בגביית חובות, מהירות תגובה ונקיטת הליכים ופעולות באופן מהיר וללא עיכובים מיותרים וזאת על מנת למנוע אפשרות של התחמקות החייב והברחת נכסיו מתחת אצבעותיו של הזוכה. פעולות איטיות גוררות הוצאות נוספות מיותרות. כלל ידוע הוא בתחום זה כי ככל שחולף הזמן הולכים ופוחתים סיכויי גביית החוב מהחייב.

לשם יעול ההליכים ישנו צורך בקשר מחשבי רציף עם מחשב לשכת ההוצאה לפועל וזאת בכדי לאפשר ביצוע פעולות בצורה מהירה תוך מעקב על ביצוען ע"י פקידי לשכת ההוצאה לפועל.

על כן, רצוי כי נקיטת הליכים אלו תעשה ע"י עו"ד המתמחה בתחום זה, המכיר את כל הוראות החוק הרלוונטיות ובעל כל האמצעים הטכניים לפעול בצורה יעילה ומהירה. אתם מוזמנים לפנות לעורך דין פשיטת רגל דנה פלד.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here