דיני עבודה

0
2896
דיני עבודה

"העבודה היא חיינו", כך נהוג לומר. שליש מחיינו הבוגרים מוקדשים למקום עבודתנו. אנו משקיעים ממיטב מרצנו וזמננו על מנת לקדם ולהתקדם במקום עבודתנו. יחד עם זאת, לעיתים המציאות (ו"הבוס") טופחים על פנינו ואנו מוצאים כי זכויותינו הבסיסיות כעובדים נרמסות. לעיתים, מחמת חוסר ידע ומידע, אין אנו יודעים כלל כי זכויותינו נפגעות. הדוגמאות לפגיעה בזכויות העובד הינן רבות אולם לרוב, עסקינן בעניינים כדלהלן:

הלנת שכר:

התמורה בעבור עבודתנו הינה השכר אותו אנו מקבלים. על פי רוב, זהו הרכיב החשוב ביותר עבור העובד במקום עבודתו. חוק הגנת השכר קובע מועדים ברורים לתשלום שכר העבודה. תשלום שכר עבודה במועד הינו חובתו הראשונה במעלה של המעביד. איחור בתשלום שכר העבודה מהווה הלנת שכר. במצב שכזה, זכאי העובד לתבוע מאת מעבידו פיצוי בגין הלנת שכר זו (בנוסף כמובן לתביעה לתשלום שכר העבודה שטרם שולם).

פיטורין שלא כדין והתפטרות אשר יש לראותה כפיטורין

בעיקרון, למעביד נתונה הזכות לפטר עובד. הפיטורין כרוך בתשלום פיצויי פיטורין (כשהעובד המפוטר אכן זכאי להם עפ"י החוק) ובמתן הודעה מוקדמת של המעביד. במקרים רבים מפוטרים עובדים ללא מתן הודעה מוקדמת כנדרש או תוך מתן הודעה בניגוד להוראות החוק. נוהג קלוקל זה של מעבידים נפוץ במיוחד כאשר העובדת מצויה בשלבי הריון. דיני העבודה יוצאים להגנתה של עובדת זו, למשל.

כמו כן, קיימים מגוון של נסיבות אשר החוק רואה בהם כפיטורין לכל דבר ועניין הגם שבאופן רשמי מדובר בהתפטרות. כך למשל: התפטרות בגין הלנת שכר, אי תשלום דמי הבראה, התפטרות בגין הרעה מוחשית בתנאי העבודה, התפטרות אישה לאחר לידה לשם טיפול בנולד (יש לשים לב לקריטריונים הקבועים בחוק), התפטרות בעקבות מצב בריאותי לקוי של העובד או בן משפחתו (יש הכרח בחוות דעת רפואית תוך שימת לב לקריטריונים הקבועים בחוק ובפסיקה), התפטרות עקב העתקת מגורי העובד (במקרים מסויימים בלבד), פיטורין בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה, הפסקת עבודה מחמת פטירה של המעביד או מחמת היותו של המעביד מצוי בהליך של פשיטת רגל או פירוק. ישנן דוגמאות רבות נוספות אולם קצרה היריעה מלפרטן.

פיצויי פיטורין:

עבודה מעל שנה במקום עבודה אחד מקנה זכות לקבלת פיצויי פיטורין על פי תחשיב של שכר של חודש אחד עבור כל שנת עבודה. במקרים מסויימים פיטורין לאחר 11 חודשים יראו בהם פיטורין לצורך התחמקות מתשלום פיצויי פיטורין ופיטורין שכאלו יזכו את העובד בתשלום פיצויי פיטורין הגם שלא סיים שנת עבודה אחת.

חוק הגנת השכר, חוק פיצויי פיטורין ותקנותיהן קובעות אף הן מועדים ברורים לתשלום פיצויי הפיטורין. אי תשלום פיצויי הפיטורין במועד, דינו הלנת פיצויי פיטורין אשר כמו הלנת שכר, מקנה לעובד לתבוע פיצוי הלנה בנוסף לפיצויי הפיטורין שטרם שולמו.

הרעה בתנאי העבודה:

הרעה מוחשית בתנאי העבודה עולה אף כדי פיטורין לכל דבר ועניין. הרעה בתנאי העבודה עשויה למצוא ביטויה בהארכת שעות העבודה, קיצוץ בשכר, הוספת מטלות, כירסום משמעותי ומהותי בסמכויות העובד, הרעה בתנאי העסקה וכו'.

כיצד לנהוג במקרה של סכסוך עבודה:

ככלל, רצוי להגיע להסכמות והבנות עם המעביד ללא נקיטת הליכים משפטיים. אולם כשאין מנוס יש להגיש תביעה מתאימה לבית הדין האזורי לעבודה. יש להסב תשומת הלב לכך כי לתביעות שונות תקופות התיישנות שונות ועל כן, על מנת שלא "לפספס" מועדים ועל מנת שלא תפגעו בזכויותיכם, מומלץ ורצוי להתייעץ עם עו"ד בטרם הגשת תביעה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here