נוטריון מחירון

0
1425
נוטריון מחירון
מקור: FREEPIK

עבור שירותי נוטריון בארץ גובים מחיר קבוע. המחיר נקבע בתעריף הנוטריונים שמתפרסם בתחילת השנה ומחייב את כל הנוטריונים בארץ. ישנה רשימה סגורה של פעולות נוטריוניות שעבורן יש לקבל אסמכה מטעם המדינה. לכל פעולה כזו של את התעריף שלה, כולל הרחבות במידה והפעולה מתבצעת שלא בשעות העבודה או במשרדי הנוטריון.

כמה עולה נוטריון? – מחירון נוטריון 2020

להלן מספר דוגמאות למחירי  נוטריון של אישורים נוטריונים נפוצים, נכון לשנת 2020.

על התעריפים הנקובים כאן יש להוסיף מע”מ כחוק (17%).

אימות חתימה

כאשר האישור הנוטריוני ניתן עבור אימות חתימה, התעריך לשנת 2020 עומד על 167 ₪ לאימות חתימתו של החותם הראשון ו-66 ₪ נוספים עבור כל חותם נוסף על אותו המסמך. אם יש צורך להוציא העתקים של אישורי החתימות, כל אישור נוסף עולה 66 ₪ וכן אם יש צורך להוציא אישור כי האדם החותם רשאי לחתום בשם זולתו – הדבר ידרוש תוספת של 66 ₪.

במידה ועל הנוטריון לתרגם את המסמך, התעריף שיגבה עבור התרגום יהיה חצי מהתעריף הקבוע עבור אישור נכונות תרגום נוטריוני ותלוי במספר המילים שבמסמך.

אישור צילום של המסמך ("העתק זהה למקור")

כאשר מדובר בעותק יחיד של המסמך, התעריף לקבלת אישור נוטריוני שהמסמך זהה למקור עומד על 66 ₪  לעמוד הראשון ו-5 ₪ לכל עמוד נוסף במסמך. במידה ויש יותר מעותק יחיד למסמך המקורי, לכל עותק נוסף המחיר לעמוד הראשון משתנה ועומד על 21 ₪ לעמוד הראשון, ו-5 ₪ לכל עמוד נוסף.

אישור נכונות התרגום

אישור נכונות התרגום מתבצע לפי קבוצות של מאה מילים. אם מספר המילים אינו מתחלק ב-100, הסכום יעוגל כלפי מעלה, כלומר עבור קבלת אישור נכונות תרגום של מסמך ובו 430 מילה, התשלום יהיה זהה כמו עבור מסמך בן 500 מילה.

לאישור נכונות תרגום על מאה המילים הראשונות התעריף עומד על 211 ₪. על כל קבוצה של 100 מילים נוספות, עד לאלף מילה, הנוטריון יגבה 167 ₪ נוספים, ולכל קבוצה של מאה מילים מעל לאלף מילה התעריף עומד על 80 ₪.

במידה ונדרש אישור נכונות תרגום נוסף עבור אותו מסמך, התוספת עומדת על 66 ₪ לעותק.

לדוגמה: אם יש צורך לתרגם מסמך בן 1123 מילה בשני העתקים, המחיר יחושב בדרך הבאה:

  • 211 ₪ עבור מאה המילים הראשונות
  • 167 X 9 = 1503 ₪ עבור יתר המסמך, עד 1000 מילים
  • 80 X 2 = 160 עבור המילים במסמך מעבר ל-1000 מילים
  • 66 ₪ עבור עותק נוסף של האישור
  • סה"כ: 1940 ₪ ובתוספת מע"מ: 2270 ₪

האישור הוא עבור נכונות התרגום. נוטריון רשאי לגבות סכום נוסף עבור ביצוע התרגום עצמו. לא קיים תעריף קבוע לביצוע התרגום. בחלק מן המקרים, נוטריונים אינם גובים סכומים נוספים עבור תרגום תעודות בסיסיות.

אישור צוואה

אישור צוואה יעלה 243 ₪ לחותם הראשון, 124 ₪ לכל חותם נוסף, 74 ₪ לאישור נוסף לאותה הצוואה.

במידה ויש צורך לתרגם את הצוואה בידי הנוטריון, התעריך שיגבה יהיה חצי מתעריף התרגום הנוטריוני המוגדר.

חשוב להבין כי המחיר שנגבה הוא עבור אישור הצוואה ולא עבור עריכתה. אין תעריף מוגדר עבור עריכת הצוואה וכל עורך דין, ובכלל זה הנוטריון בעצמו, רשאי לקבוע את תעריף עריכת הצוואה כרצונו, תעריף אשר יתווסף לתעריף אישור הצוואה.

אישור חיים

הנפקת אישור חיים עולה 167 ₪.

תצהיר משפטי

עלות מתן אישור על קבלת תצהיר משפטי  עומדת על 169 ₪ למצהיר הראשון ו- 67 ₪ לכל מצהיר נוסף. במידה ויש צורך באישור נוסף לאותו התצהיר, יש להוסיף 66 ₪ עבור כל עותק נוסף. במידה ויש צורך לתרגם את התצהיר על ידי הנוטריון – עלות התרגום במקרה הזה תהיה מחצית מתעריף התרגום המקובלת.

העדה של מסמך סחיר

התעריף עבור שירות זה תלוי בסכום עליו יש לבצע את ההעדה. אם הסכום אינו עולה על 76,800, תעריף הנפקת אישור זה עומד על 1067 ₪, במידה והסכום גבוה יותר התעריף עומד על 2283 ₪. העדת מסמך סחיר לרב אינה מתבצעת במשרדי הנוטריון כך שעל תעריפים אלו יש להוסיף את תעריף עבודה מחוץ למשרד של הנוטריון.

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כח

התעריף עבור שירות זה נחלק לשניים: קבלת ההערה ורישומה בעותק ששמור אצל הנוטריון של המסמך, התעריף עומד על 179 ₪. אם רוצים עותק מאושר של המסמך עם ההערה על הביטול – יש להוסיף 64 ₪ עבור כל עותק (כולל העותק הראשון).

אימות הסכם ממון טרום נישואין

התעריף עבור שירות זה עומד על 371 ₪ עבור האימות, 64 ₪ עבור כל עותק נוסף ובמידה ויש צורך בתרגום – תוספת של חצי מהנקוב בתעריף התרגום

פעולה שנוטריון מוסמך לעשות ואינה רשומה ברשימה זו

התעריף הוא על סמך התעריף המינימלי המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין ואם גם שם אין קביעה אז 268 ₪.

פעולה המתבצעת מחוץ למשרדי הנוטריון

את מרבית הפעולות ניתן לעשות במשרדי הנוטריון, במידה והנוטריון נדרש להגיע ללקוח, יש להוסיף את דמי הנסיעה ובנוסף 543 ₪ עבור השעה הראשונה בה הנוטריון הוא מחוץ למשרדו ו- 167 ₪ עבור כל חצי שעה נוספת. זמן השהייה המחושב הוא הזמן בו הנוטריון היה מחוץ למשרד, לא הזמן בו הנוטריון היה אצל הלקוח.

במידה והנוטריון מבצע מספר פעולות עבור מספר לקוחות באותו זמן – התשלום עבור התוספת הזו תתחלק בין כל הלקוחות. במידה והפעולה אותה התבקש הנוטריון לבצע לא בוצעה, מסיבות כלשהן – הלקוח עדיין נדרש לשלם את דמי הנסיעה והשהות מחוץ למשרד.

פעולות מחוץ לשעות המשרד הרגילות

שעות המשרד מוגדרות משעה 08:00 בבוקר ועד 19:00 בערב, בימים א-ה. במידה הנוטריון נדרש לתת שירות מעבר לשעות אלו, הוא יגבה תוספת של 50% מהתעריף על פי הפעולות שהוא ביצע.

מקרים בהם ניתן לתת פטור מלא או חלקי מתעריף זה

  • כאשר הלקוח הוא חסר אמצעים ובעל תעודות להוכיח זאת
  • כאשר הלקוח הוא עולה חדש או תושב חוזר
  • במידה והשירות נדרש עקב טעות שעשה הנוטריון

 

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here