פגיעות קלות בתאונות דרכים

0
1531
פגיעות קלות בתאונות דרכים

על הנפגע בתאונת דרכים לדעת כי גם פגיעה קלה אשר בסמוך לאחר האירוע אינה מורגשת כמעט, אין הדבר מעיד כי גם בעתיד לא יהיו השלכות רפואיות לאותה פגיעה "קלה". במרבית המקרים ובעיקר כאשר המדובר בפגיעות גב וצוואר המכונות "צליפת שוט", הכאבים והמוגבלות בתנועות עלולים להופיע רק כעבור מספר ימים לאחר התאונה.

לפיכך, בכל מקרה של התרחשות תאונת דרכים, על הניזוק לפנות לקבלת טיפול רפואי (עדיף בחדר מיון) תהא הפגיעה אשר תהא. הפניה לחדר מיון יש בה כדי לספק תיעוד רפואי בגין התואנה אשר לו יזקק הנפגע עם פנייתו לחברת הביטוח. בהעדר מסמכים רפואיים רלוונטיים כגון סיכום מחלה מהמיון ו/או אישור פניה לרופא משפחה ו/או רופא מומחה ו/או מכון פיזיוטרפיה יתקשה הניזוק התובע לבסס את הקשר הסיבתי הנדרש בין מצבו הרפואי ובין התרחשות תאונת הדרכים שבגינה דורש הוא פיצוי.

ויודגש, לכל מסמך רפואי ישנה חשיבות בביסוס תביעה נגד חברת הביטוח – גם אם המדובר בסיכום מחלה מהחדר מיון לפיה אין ממצאים רפואיים אולם היא מספקת מידע על תלונותיו של הנפגע. כמובן שאם ימציא הנפגע מסמכים רפואיים נוספים, סביר כי אלה יקלו על ביסוס התביעה ויגדילו את סכום הפיצוי שיפסק בסופו של יום. לפיכך, נפגע אשר ממשיך לסבול כאבים או מגבלות סמוך לאחר ביקורו בחדר המיון, מומלץ לפנות לרופא המטפל מטעם קופת החולים אליה משתייך הנפגע אשר יפנה את הנפגע לבדיקות וצילומים נוספים אשר במקרים רבים מתגלות פגיעות אשר לא התגלו בביקור בחדר מיון זמן קצר ביותר לאחר התאונה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here