תקופת ההתיישנות בתביעות רשלנות רפואית

0
1792
תקופת ההתיישנות בתביעות רשלנות רפואית

תקופת ההתיישנות להגשת תביעת רשלנות רפואית הינה עד 7 שנים מיום התגבשות העילה, כלומר מהמועד בו מתגלה לניזוק כי יש קשר בין הנזק ממנו הוא סובל ובין האירוע הרשלני. המועד הקובע לעניין תקופת ההתיישנות הוא מועד גילוי הנזק אולם אם הנזק ניתן היה לגילוי על פי חוות דעת רפואית והתובע התעלם מקיומו, תקופת ההתיישנות לא תעלה על 10 שנים ממועד גילוי הנזק.

בנזקים אשר נגרמו לקטינים, (לדוגמא בתביעות רשלנות רפואית בהריון או בלידה), תקופת ההתיישנות מסתיימת רק לאחר 7 שנים מיום שלקטין מלאו 18 שנים, דהיינו, תביעת רשלנות רפואית של קטין מתיישנת רק בהגיע היילוד לגיל 25.
במקרים בהם הניזוק הוא מי שמוגדר בחוק כחסוי או כחולה נפש, מירוץ ההתיישנות מסתיים בתום 7 שנים מיום שהניזוק, החסוי/חולה הנפש הפסיק להיות כזה על פי החוק.

ייעוץ על ידי עורך דין המתמחה בתחום נזקי הגוף לאחר אירוע של רשלנות רפואית הינו מאוד מומלץ. עורך דין המתמקצע בתחום של רשלנות רפואית מכיר מקרים דומים, פסיקה מתאימה, רופאים מתאימים שאליהם אפשר להפנותם וביסוס הקשר הסיבתי- על מנת לשמור על זכויותיו של הנפגע.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here