רשלנות רפואית

0
3186
רשלנות רפואית

תביעת רשלנות רפואית הינה תביעה לקבלת פיצוי בגין נזק גוף אשר נגרם לאדם עקב טיפול רפואי רשלני שקיבל והיא מהווה ענף בדיני הנזיקין. טיפול רפואי רשלני יכול שיינתן על ידי כל עוסק במקצוע רפואי או פרה-רפואי (רופא, אחות, טכנאי רנטגן, לבורנט, רוקח וכו') ובהתאם תביעה בעילה של רשלנות רפואית יכול שתהא מוגשת נגד כל עוסק במקצוע רפואי או פרה-רפואי.

לצערנו, התנהגות רפואית רשלנית מתגלה באלפי ועשרות אלפי מקרים בשנה בכל תחומי הרפואה. בארצות הברית ישנם כמאה אלף מקרי מוות הנובעים כתוצאה של טעויות רפואיות. בישראל כ-2,000 בני אדם מתים מדי שנה ורבים נותרים עם מוגבלויות כתוצאה מהתנהגות רפואית רשלנית. תביעות רשלנות רפואית מוגשות כמעט בכל תחום רפואי. התביעות היקרות ביותר מוגשות בתחום ההריון והלידה והן מהוות כ-10% מכלל התביעות המוגשות לבתי המשפט בגין רשלנות רפואית. תחומים נוספים בהן מוגשות תביעות מרובות בגין רשלנות רפואית הם: איחור באבחון, אבחון שגוי, טעויות במתן מרשמי תרופות וקביעת מינונים, טעויות במהלך ביצוע ניתוחים, אי מתן הסברים הקשורים להליך הרפואי ותקשורת לקויה בין הרופא והמטופל. עם זאת, יש לזכור כי טעויות רפואיות קרו אף בעבר אך הציבור לא היה די מודע לעובדת קיומן וזאת בין היתר מהעובדה שבעבר הרפואה הייתה פטרנליסטית, דהיינו, הרופא היה מחליט עבור החולה והייתה לו אוטונומיה מוחלטת לגבי קבלת החלטות רפואיות כשכיום הרופא חייב לשתף את החולה בשיקולים הרפואיים בסיכויי הטיפול וסיכוניו.

הרשלנות הרפואית היא תקלה רפואית אשר בגינה נגרם נזק. עם זאת ראוי לזכור, כי לא כל טעות בטיפול או כישלון של טיפול רפואי, מכל סוג שהוא, מהווה בסיס להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית, וכי יש להתייעץ עם עו"ד המתמחה ברשלנות רפואית כל מקום שישנו חשד לטיפול רפואי רשלני. תחום הרשלנות הרפואית הינו תחום נפרד בדיני הנזיקין אשר כולל חקיקה ופסיקה משלו ומצריך מומחיות רבה. לפיכך, אין להקל ראש בבחירת עורך הדין שכן, תביעות רשלנות רפואית הינן תביעות מורכבות ומסובכות ובחירת עורך הדין עשויה להוות גורם משמעותי בסיכויי הצלחת התביעה.

חקיקה רלוונטית: החקיקה העיקרית הרלוונטית להגשת תביעה בעילה של רשלנות רפואית היא פקודת הנזיקין וחוק זכויות החולה. חוק זכויות החולה אשר חוקק בשנת 96' מעגן לראשונה בישראל את סטנדרט ההתנהגות המחייב רופאים, אחיות ועוסקים אחרים בתחום הרפואה המוכרים על ידי משרד הבריאות. מטרת החוק כקבוע בסעיף 1 לחוק, היא לקבוע את זכויות האדם המבקש לקבל טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו.

תביעה בעילה של רשלנות רפואית

על מנת שניתן יהיה לבסס תביעה בעילה של רשלנות רפואית מוטל הנטל, בדרך כלל על התובע, להוכיח שלושה תנאים מוקדמים: האחד, כי עובדות המקרה עונים על הגדרת הרשלנות היינו, המעשה או החדל מהווים רשלנות רפואית (הגורם נגדו הוגשה התביעה, חב חובת זהירות כלפי הניזוק וכי זו הופרה על ידי המזיק); שנית כי נגרם נזק; ולבסוף כי קיים קשר סיבתי בין המעשה או המחדל הרשלני ובין התרחשות הנזק, היינו, כי הנזק נגרם באופן ישיר כתוצאה מהמעשה או המחדל הרשלני.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here