מדריך לירושות וצוואות

0
1923
מדריך לירושות וצוואות
קרדיט FREEPIK

צוואה היא דבר חשוב מאוד. היא אמנם מעוררת ברבים קונוטציה שלילית וזאת בשל הקישור הישיר בין צוואה למוות, אך חשוב מאוד להבין שכיום הדרך הבטוחה ביותר להבטיח כי חלוקת הרכוש שלכם לאחר מותכם תתבצע בדיוק בדרך שאתם רואים לנכון, היא לערוך צוואה על ידי עורך דין לצוואות אשר ידוע כמומחה, מקצועי ואמין בתחום.

דיני ירושות וצוואות

דיני הצוואות והירושות במדינת ישראל קבועים בחוק אשר נקרא: חוק הירושה תשכ"ה 1965. הירושה מוגדרת כמסה של נכסים אשר אדם שנפטר מותיר אחריו. ניתן להעביר את הירושה מאדם שנפטא ליורשים בשתי דרכים כאשר דרך אחת היא למעשה ברירת המחדל של חוק הירושה ונקראת ירושה על פי דין. החלוקה תתבצע כאשר האדם לא הותיר אחריו ירושה או צוואה בהתאם לדיני הירושה. דרך שניה היא כמובן העברת הרכוש ליורשים באמצעות צוואה שנכתבה ונחתמה על ידי הנפטר בנוכחות עורך דין מומחה לצוואות. הצוואה המדוברת תפרט כיצד לחלק את הרכוש בהתאם לרצונו של המנוח.

מהי צוואה?

צוואה מהלשון ציווי מהווה למעשה מסמך משפטי אשר במסגרתו אדם בעודו בחיים מצווה מה ייעשה ברכוש שלו ולא פעם גם בגופו לאחר מותו. צוואות מהוות מסמך משפטי שמחייב את היורשים. עם זאת, בכדי שצווה תהיה מוכרת על פי החוק וכן תהיה ברת שימוש, יש צורך לכתוב אותה ולחתום אותה בעזרת עורכי דין לצוואות וירושות אשר יש להם את הסמכות מתוקף תפקידם לערוך ולחתום על צוואה. עריכת צוואה על ידי עורך דין תבטיח את מימושה ללא קשיים מיוחדים או מלחמות ירושה.

מהם העקרונות בעריכת צוואה?

ישנם כמה עקרונות לעריכת צוואה: ראשית כל, עיקרון חופש הציווי אשר מאפשר לכל אדם שעורך צוואה לשנות אותה בכל זמן שהוא בחיים וכשיר לעריכתה. שנית, צוואה לא יכולה להיערך על ידי קטין או אדם פסול דין, שלישית, תנאי בצוואה שקובע שלא ניתן לשנות אותה סותר את תכלית הצוואה ועל כן תנאי מעין זה לא יהיה חוקי ורביעית, הצוואה יכולה להיערך רק על ידי הצוואה ולא על ידי אדם אחר כלשהו בשמו של המצווה.

צוואה מהווה עניין משפטי מורכב אך בד בבד כאמור היא יכולה למנוע מלחמות ירושה קשות. הצוואה תכיל נושאים כגון: חלוקת נכסים, הורשת כספי פנסיה, הורשה של רכוש בעל ערך סנטימטלי, התייחסות לזוגיות קודמת בעת הצורך, התייחסות לילדים מנישואין קודמים, תנאים שונים בצוואה אשר יכולים לחול על היורשים כגון: היורש יכול להחליט כי ילדיו יהנו מסכום כסף מסוים כאשר יגיעו לגיל כזה או אחר. מעבר לכך כל אדם יכול להחליט מה הוא כולל בצוואתו כל עוד הדבר רלוונטי על פי החוק. תמיד רצוי שבתהליך יהיה מעורב עורך דין לירושות וצוואות.

סוגי צוואות

ניתן למצוא כיום סוגי צוואות המוכרות לפי הדין:

צוואה בכתב יד שהיא למעשה הצוואה הפשוטה והשכיח ביותר. על הצוואה המדוברת להיערך בכתב ולהיחתם על ידי המצווה. אך חשוב שהיא תהיה ללא שגירות, סתירות תחביריות ועוד.

צוואה הנערכת בפני עדים שהיא צוואה הנערכת בכתב וכללת את תעריך עריכתה, חתומה על ידי המצווה וכן נערכת בפני שני עדים בגירים.

צוואה בפני רשות- מדובר על צוואה שניתן למסור לרשות הציבורית או שניתן להקריא אותה לפרוטוקול של רשות.

צוואה שנמסרת בעל פה- מדובר על צוואת ברירת מחדל שניתן לערוך אותה רק במקרים מיוחדים שבהם המצווה צריך להיות גוסס או שהוא עתיד למות בזמן הקרוב. על הצוואה להימסר בפני שני עדים כאשר שני העדים נדרשים לערוך זיכרון דברים על הצוואה ותוכנה ומיד עם סיום הקראת הצוואה עליהם לפנות לרשם הירושות ולהפקיד בידו את זיכרון הדברים. אם מוסר הצוואה לא נפטר חודש מיום מסירת הצוואה היא בטלה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here